Förhållningsregler

Järvsö Skills Park

Välkommen till Pump Track 1 & 2

Här gäller följande:

  • All vistelse i parken sker på egen risk, små barn vistas i parken med målsmans uppsikt

Hjälm är obligatoriskt (gärna fullfacehjälm)

  • Ha uppsikt över andra innan du åker, visa hänsyn och hjälp gärna nybörjare med ett tips eller två!
  • Kör inte över din egen förmåga
  • Motorfordon förbjudna
  • Skräpa inte ned, släng i soptunnorna som finns i parken
  • Alkohol och droger är ej tillåtna inom området

Adress Pump Tack 1: Anders Persvägen 3
Adress Pump Tack 2: Öjevägen 20

Järvsö Skills Park är en cykelpark öppen för alla och drivs av Järvsö Bergscykelklubb. Föreningens sammankomster är till för medlemmar, övriga tider gäller fri åkning.

#jarvsoskillspark

Hjälm är obligatoriskt

(gärna fullfacehjälm)