Dokument till årsmöte 25/3 2024

Härmed bifogas dokumenten som är avsedda för årsmötet den 25 mars 2024. För att underlätta åtkomst till dessa dokument har de gjorts klickbara nedan. Vi uppmanar alla medlemmar att noggrant granska dokumenten för att vara väl förberedda inför årsmötet. En av de...