Dokument till årsmöte 27/3 2023

Härmed bifogas dokumenten som är avsedda för årsmötet den 27 mars 2023. För att underlätta åtkomst till dessa dokument har de gjorts klickbara nedan. Vi uppmanar alla medlemmar att noggrant granska dokumenten för att vara väl förberedda inför årsmötet. En av de...

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte för Järvsö Bergscykelklubb Datum: 27 mars, 2023 Tid: 18.00 Plats: JBP konferens Ärenden: Årsmötesförhandlingar Motioner: Motioner (förslag från medlemmar) skickas in till styrelsen senast 15 mars, via mejl: info@jbck.se Kallelse och...