Dokument till årsmöte 25/3 2024

Härmed bifogas dokumenten som är avsedda för årsmötet den 25 mars 2024. För att underlätta åtkomst till dessa dokument har de gjorts klickbara nedan. Vi uppmanar alla medlemmar att noggrant granska dokumenten för att vara väl förberedda inför årsmötet. En av de...

Dokument till årsmöte 27/3 2023

Härmed bifogas dokumenten som är avsedda för årsmötet den 27 mars 2023. För att underlätta åtkomst till dessa dokument har de gjorts klickbara nedan. Vi uppmanar alla medlemmar att noggrant granska dokumenten för att vara väl förberedda inför årsmötet. En av de...

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte för Järvsö Bergscykelklubb Datum: 27 mars, 2023 Tid: 18.00 Plats: JBP konferens Ärenden: Årsmötesförhandlingar Motioner: Motioner (förslag från medlemmar) skickas in till styrelsen senast 15 mars, via mejl: info@jbck.se Kallelse och...

Kallelse och föredragningslista mm. 2022

Här är föredragningslistan och kallelsen för årsmöte 2022 Årsmötet sker den 29 mars JBP Konferens Välkommen! Aktivitet o Budget 2022 JÄRVSÖ BERGSCYKELKLUBB 20210101-20211231 Medlemsavgifter förslag 2023 V erksamhetsberättelse...