Dokument till årsmöte 27/3 2023

Härmed bifogas dokumenten som är avsedda för årsmötet den 27 mars 2023. För att underlätta åtkomst till dessa dokument har de gjorts klickbara nedan. Vi uppmanar alla medlemmar att noggrant granska dokumenten för att vara väl förberedda inför årsmötet. En av de...

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte för Järvsö Bergscykelklubb Datum: 27 mars, 2023 Tid: 18.00 Plats: JBP konferens Ärenden: Årsmötesförhandlingar Motioner: Motioner (förslag från medlemmar) skickas in till styrelsen senast 15 mars, via mejl: info@jbck.se Kallelse och...

Kallelse och föredragningslista mm. 2022

Här är föredragningslistan och kallelsen för årsmöte 2022 Årsmötet sker den 29 mars JBP Konferens Välkommen! Aktivitet o Budget 2022 JÄRVSÖ BERGSCYKELKLUBB 20210101-20211231 Medlemsavgifter förslag 2023 V erksamhetsberättelse...

Underlag till Årsmöte

Respektive dokument är en länk. Klicka på det som du vill läsa. Verksamhetsberättelse 2020 Motion om medlemsavgiften från styrelsen Medlemsavgifter förslag 2022 Årsbokslut Järvsö Bergscykelklubb 2020 Aktivitet o Budget...

Kallelse och föredragningslista

Hej Här är föredragningslistan Kallelse årsmöte 2021 Möte sker den 24 mars kl 19.00 digitalt. Länk till mötet ligger i kallelsen men kommer här så snart som möjligt. Välkommen!