Dokument till årsmöte

Budget 2020 och Verksamhetsplan kommer på årsmötet.

Proposition Arvsfonden 2019

802499-6111 Årsbokslut

Motion XC satsning

Verk ber 2019