Hej

Här är föredragningslistan Kallelse årsmöte 2021

Möte sker den 24 mars kl 19.00 digitalt.

Länk till mötet ligger i kallelsen men kommer här så snart som möjligt.

Välkommen!